Personvern og cookies

Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene på vår nettside. Les mer

Kvalitet etter kundens behov har alltid stått sterkt i Servis kultur i over 100 år.

Kvalitet og HSSE

KVALITETSSIKRING – Servi Group skal alltid levere den best mulige løsningen for å dekke kundens behov fra design til ferdig produkt, og vi vil alltid arbeide for kontinuerlig forbedring og verdiøkning for våre kunder. Vi skal identifisere våre kunders krav og behov for å kunne tilby den beste totalløsningen. Samarbeid innen konsernet skal gjøre det mulig for oss å tilby og vedlikeholde et omfattende utvalg av produkter til våre kunder. Vi skal operere internasjonalt og følge våre kunder inn i nye markeder. Vi skal tilby våre kunder fordelaktige løsninger for service, vedlikehold og reservedeler.

Gjennom kontinuerlig kompetanseutvikling skal vi ta en ledende stilling innenfor våre hovedkompetanseområder. Alle leveranser skal være i tide og med riktig kvalitet.

Servi Groups kvalitetssystem er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015.

LEDELSE
Ledelse omfatter kvalitetsstyring, ansvarsområder for ledere, overvåking og måling, forbedringer og håndtering av avvik samt hvordan vi jobber med våre produkter og leverandører.

FORRETNINGSPROSESSER
Disse prosessene beskriver hvordan vi utfører de ulike oppgavene knyttet til vare- og kommunikasjonsflyt, og dekker følgende prosesser: salg, prosjekt, dokumentasjon, design og konstruksjon, innkjøp, lager, produksjon og service.

STØTTEPROSESSER
Disse dekker prosesser som finansielle funksjoner, vedlikehold av internt utstyr og IT-tjenester.

Servi Group – Kvalitets PolicyVÅRE VIKTIGSTE KVALITETSERTIFIKATER

- ISO 9001-2015 - Servi AS & Servi Ulsteinvik AS
- ISO 14001:2015 - Servi AS & Servi Ulsteinvik AS

Magnet JQS

- Certificate of registration

 

Achilles

- Network member

- TransQ

- Oil & Gas Europe

- Utilities Nordics and Central Europe

 

Product EX Certificates

- OPAT ATEX Certificate (Servi Ski)

- OPAT IECEx Certificate (Servi Ski)

- QAN OPAT and HPRS  (Servi Ski)

- Flameproof enclosures for sensors on cylinders, accumulators and dampers ATEX certificate (Servi Rissa) 

 - Flameproof enclosures for sensors on cylinders, accumulators and dampers IECEx (Servi Rissa) 

- QAN Flameproof enclosures for sensors on cylinders, accumulators and dampers (Servi Rissa) 

MSA – DNV
- Agreement covering the certification of cylinders – Servi Rissa

 Recognition certificate – Servi Rissa 

– PED-module B – Servi Rissa 

– PED-module D – Servi Rissa

 


Helse, sikkerhet, sikring og miljø

I Servi Group er helse, sikkerhet, sikring og miljø en integrert del av virksomheten og hvordan vi jobber. Som en ansvarlig arbeidsgiver jobber Servi Group aktivt og systematisk for å skape et miljø som fremmer en trygg og sunn arbeidsplass for våre ansatte og et bærekraftig miljø. Det iverksettes tiltak for å forebygge arbeidsrelaterte skader og helseproblemer, samt kontinuerlig minimere vår påvirkning på miljøet og optimalisere ressursbruken.  

Målet om null skader har blitt en del av hvordan vi tenker og jobber, med sterk satsning på kontinuerlig forbedring. Alle i Servi, dvs ansatte på alle nivåer, innleid personell og besøkende, har myndighet til å stoppe arbeidet (SAM = stoppe arbeidet-myndighet). Det er en mulighet og forpliktelse for alle å stoppe situasjoner som kan være farlige. Som en produksjonsbedrift er det spesielt viktig å sørge for at alle ansatte i produksjonen får den opplæringen de trenger ihht Arbeidsmiljøloven og andre relevante forskrifter for vår virksomhet. Opplæringen er basert på risikovurdering som gjennomføres for alle påkrevde maskiner i Servi Group. Servi Group har en kompetansevurdering av alle ansatte i produksjonen med en 4-graders skalering; fra «Opplæringsbehov» til «Spesialist». Å jobbe trygt og sikkert er for øvrig et tema i samtlige ledermøter og allmøter.  

Servi har retningslinjer for håndtering av kjemikalier, som er i overensstemmelse med forskrift om utførelse av arbeid. Servi Group har et stoffkartotek med oversikt over alle kjemikaliene som er i bruk, og for alle farlige kjemikalier foreligger sikkerhetsdatablad. Det jobbes kontinuerlig med å minimere bruk av farlige stoffer i kategori rød og oransje. Der det er mulig, erstatter vi farlige stoffer med mindre farlige stoffer.   

Ihht Avfallsforskriften leverer Servi Group alt farlig avfall til godkjent innsamler. For øvrig kildesortering er det i dag noe ulik praksis mellom lokasjonene. Frem til april 2023 har Servi hatt ulike leverandører for henting og håndtering av avfall for alle lokasjonene. I april 2023 fikk vi imidlertid på plass en avtale med Norsk Gjenvinning for alle lokasjonene våre. Dette vil gjøre arbeidet med kildesortering mer strømlinjeformet, samt at det vil bli lettere å måle mengde og utslipp knyttet til alle avfallsfraksjonene.  

HMS-håndboken er en del av Servi Groups ledelsessystem og gir oversikt over norske lover og forskrifter samt våre interne krav innen helse, sikkerhet, sikring og miljø. Den er strukturert i henhold til miljøstyringsstandard ISO 14001 og arbeids- og sikkerhetsstyringsstandard ISO 45001.

Servis HMS-policy

 

 

24/7 Service - T +47 64 97 97 00
Abonner på nyheter og produktinfo fra Servi

Hold deg oppdatert på ditt interessefelt. Meld deg på vår e-postliste!

Copyright © 2024 Servi Group. Alle rettigheter forbeholdes