Personvern og cookies

Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene på vår nettside. Les mer

Servi Logo
Servi cyklontank reduserer oljevolumet med opptil 90 %

Servi Cyclonetank - reduserer oljemengdebehovet med 90 %

Servi sitt Cyclone-element reduserer oljemengdebehovet med inntil 90 %. Som et resultat av dette, blir behov for vekt og plass betydelig redusert samt at kostnad for håndtering og olje også blir redusert.

Cyklontanken kan anvendes i alle mobile og industrielle anlegg, som marine- og offshore-systemer.

Miljøfordel med mindre oljetank

Oljevolumet i tanken kan reduseres med opptil 90 % i forhold til et konvensjonelt system. Vesentlig redusert volum av olje har stor positiv påvirkning på miljøet.

Reduksjon i størrelse og vekt

Reduksjon av oljevolum medfører også reduksjon av størrelse og vekt. I et konvensjonelt system er ofte oljetanken største komponent og bestemmende for plassering av det hydrauliske aggregatet. Med Cyclontanken åpnes det for nye måter å tenke design og plassering av aggregatet.

Reduksjon i størrelse og vekt vil også redusere innkjøps- og installasjonskostnadene.

Avluftning av olje

Cyclone-tanken har suverene egenskaper for å skille luft ut av oljen og med det forhindre en rekke negative virkninger.

For høyt luftinnhold i olje kan føre til:

 • Økning av oljetemperatur
  - Komprimering av luft skaper varme

 • Raskere nedbryting av oljen og skader på komponenter
  - Kavitasjon - implosjon av utløst luft skader pumpeinnløp, reduserer virkningsgraden og bryter ned olje raskere på grunn av høye lokale temperaturer
 • Redusert stivhet i systemet
  - Luft i oljen gir en fjærende effekt og reduserer systemets regulerbarhet
 • Reduserte smøreegenskaper
  - Luft i olje reduserer oljens smøregnskaper
 • Støy

Cyclonetankens egenskaper, med avlufting av olje, forhindrer de ovennevnte negative konsekvenser av luft i olje.

Enkel tilpasning

Cyclontanken er også enkle å tilpasse. Vi tilfredsstiller i stor grad kundens behov for volum, filtrering, kjøling, oppkobling og styring.

Cyclonetanken kommer i 2, 3 og 4 pumpestasjoners utførelse, alt etter kundens behov for leveringsmengde.

 

24/7 Service - T +47 64 97 97 00
Abonner på nyheter og produktinfo fra Servi

Hold deg oppdatert på ditt interessefelt. Meld deg på vår e-postliste!

Copyright © 2024 Servi Group. Alle rettigheter forbeholdes