Personvern og cookies

Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene på vår nettside. Les mer

Etiske retningslinjer

Nasjonale og internasjonale myndigheter ruster opp i kampen mot korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet, og det stilles stadig strengere krav til at arbeidet er knyttet til etiske retningslinjer.

Servis etiske retningslinjer representerer vår forpliktelse til å overholde gjeldende lover og forskrifter i de landene vi opererer i, samt vårt engasjement for å drive virksomhet på en etisk måte. De etiske retningslinjene gjelder for Servis styremedlemmer, ledere og alle ansatte. Retningslinjene gir veiledning om hvordan vi bør forholde oss til våre kolleger, kunder, aksjonærer og til samfunnet.

Servi har nulltoleranse for korrupsjon og annen ulovlig eller uetisk oppførsel i virksomheten. Dette betyr at vi jobber aktivt for å forhindre forekomst av korrupsjon i noen form i våre forretningsaktiviteter. Ved åpenbart tvilsomme hendelser eller situasjoner vil vi undersøke disse og iverksette passende tiltak.

Se vår Compliance policy

 

Likebehandling og ikke-diskriminerende tiltak

For sikre etterlevelse av etiske retningslinjer knyttet til likebehandling og ikke-diskriminerende tiltak, gjennomføres årlig:

  1. Medarbeiderundersøkelse. Kartlegger blant annet mobbing/trakassering/diskriminering. HR ansvarlig for å følge opp ved eventuelle funn.
  2. Evnetester ved rekruttering. For å unngå skjult diskriminering, gjennomføres ved alle nyansettelser og vektlegges i stor grad ved førstegangsintervju.
  3. Årlig lønnsjustering. Blir gjennomgått av HR på vegne av firmaet, i samråd med aktuelle ledere og tillitsvalgte vedrørende lik lønn for likt arbeid - påse at intern lønnspolitikk etterleves.

Informasjon og nøkkeltall, blant annet vedrørende lønnsforskjeller totalt og på ulike stillingsnivå/grupper, samt kjønnsfordeling på ulike stillingsnivå/grupper rapporteres annen hvert år. Sist gjennomført i 2021 og neste gang i 2023.

24/7 Service - T +47 64 97 97 00
Abonner på nyheter og produktinfo fra Servi

Hold deg oppdatert på ditt interessefelt. Meld deg på vår e-postliste!

Copyright © 2024 Servi Group. Alle rettigheter forbeholdes