Etiske retningslinjer

Nasjonale og internasjonale myndigheter ruster opp i kampen mot korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet og det stilles stadig strengere krav til at arbeidet er knyttet til etiske retningslinjer.

Servis etiske retningslinjer representerer vår forpliktelse til å overholde gjeldende lover og forskrifter i de landene vi opererer i, samt vårt engasjement for å drive virksomhet på en etisk måte. De etiske retningslinjene gjelder for Servis styremedlemmer, ledere og alle ansatte. Retningslinjene gir veiledning om hvordan vi bør forholde oss til våre kolleger, kunder, aksjonærer og samfunn.

Servi har null-toleranse for korrupsjon og annen ulovlig eller uetisk oppførsel i virksomheten. Dette betyr at vi jobber aktivt for å forhindre forekomster av korrupsjon i noen form i våre forretningsaktiviteter. Hvis det er åpenbart tvilsomme hendelser eller situasjoner, vil vi undersøke disse og iverksette passende tiltak.

Se vår Compliance policy

24/7 Service - T +47 64 97 97 00
Servi AS

Org. nr: 936370446
Rasmus Solbergs vei 1
Postboks 3230
N-1402 Ski
T +47 64 97 97 97
E-post: post@servi.no

Servi Ulsteinvik AS

Org. nr: 979185901
Brendehaugen 24
N-6065 Ulsteinvik

Ulsteinvik T +47 70 31 85 50
Ålesund T +47 96 91 96 01
E-post: ulsteinvik@servi.no

Servi Hydraulik AB

Lilla bommen 6
411 04 Gothenburg
Sweden

T +47 70 31 85 50
E-post: post@servi.no

Copyright © 2019 Servi Group. Alle rettigheter forbeholders