Personvern og cookies

Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene på vår nettside. Les mer

Biologisk nedbrytbar hydraulikkolje - mer miljøvennlig enn tradisjonelle hydraulikkoljer

Servi leverer biologisk nedbrytbar væske til hydraulikk

Mineraloljer fra hydrauliske systemer kan være skadelig for miljøet. Med biologisk nedbrytbar væske i hydraulikksystemet kan du minimere den negative effekten på havmiljøet dersom væsken skulle lekke.

Tradisjonelt er det brukt mineraloljer i hydrauliske systemer. Hydrauliske mineraloljer er skadelig for miljøet fordi de er avledet fra ikke-fornybare petroleumskilder og kan forårsake skade på miljøøkosystemer. Når de frigjøres i miljøet, kan de forurense jord, vann og luft. Mineraloljer har også en høy tendens til å vedvare i miljøet, noe som forårsaker langsiktig miljøforurensning.  

Biologisk nedbrytbare hydraulikkoljer derimot er utviklet for å brytes ned raskere og mer effektivt enn tradisjonelle hydraulikkoljer. 

Det er flere fordeler ved bruk av biologisk nedbrytbar væske: 

 • Væsken er formulert for å brytes ned i naturen på en måte som ikke skader miljøet. Miljømessig viser esterbaserte oljer utmerket biologisk nedbrytning, ikke-bioakkumulering og lav-toksisitetsegenskaper. Operasjonelt håndterer de et bredt spekter av temperaturer, høy viskositet, gode smøreevne, korrosjonsbeskyttelse og oksidativ stabilitet.
 • Den har lengre holdbarhet enn mineraloljer. 
 • Hvis biologisk nedbrytbare væsken lekker ut av systemet, vil de brytes ned av mikroorganismer og bakterier i jorden og vannet. 
 • Væsken forbedrer ytelsen og levetiden til hydrauliske systemer.  
 • Den gir også helsemessige fordeler for arbeidere som håndterer dem. Disse væskene er ikke giftige, noe som betyr at de ikke er farlige. 

 

Vi tilbyr og selger to typer biologisk nedbrytbare væsker: 

 

castrol biobar - biologisk nedbrytbar hydraulikkoljeCastrol Biobar

Castrol Biobar har lav friksjon og klassifiseres som energibesparende i sammenligning med andre typer mineraloljer. Den er godkjent i OSPAR (Oslo-Paris avtale) og VGP (USA EPA). 

Castrol Biobar: 

 • er godkjent av våre hovedleverandører, hvor de bekrefter at væsken er kompatibel med deres produkter. 
 • er kompatibel med alle kjente typer av pakninger. Dette innebærer bla.a. NBR1, NBR2, FKM2, PTFE, Neoprene, Polyurethane, Nylon, PEEK, Silikon og HNBR1.  
 • er godkjent i OSPAR (Oslo-Paris avtale) og VGP (USA EPA). I tillegg er det registrert i HOCNF og PLONOR lister. ** 
 • er klassifisert som 'Readily Biodegradable in marine and freshwater environments, fully saturated, fully synthetic phosphate ester'' 
 • er ''Extremely resistant to hydrolysis''. Det betyr at det har et høyt motstandsnivå til påvirkning av vann eller fuktighet. Det er et kjent problem for alle fosfat-estere.  
 • kan blandes med Shell Tellus S* (eller tilsvarende mineraloljer) opptil 2 % uten påvirkning på klassifisering av sluttproduktet som miljøolje, ifølge ISO 15380: 2002 Anneks 1.  
 • kan blandes med opptil 15 % av mineraloljer uten påvirkning på kjemiske og funksjonelle egenskaper av produktet. (Obs! 15 % kan påvirke klassifisering av sluttprodukt til ikke godkjent som miljøolje).  
 • har lav friksjon og klassifiseres som energibesparende i sammenligning av andre typer mineraloljer.  

 

Les mer og bestill produktet i vår webkatalog 

Leveringstid er 1-2 arbeidsuker 

shelle naturelle

Shell Naturelle

 • er kompatibel med kjente typer av pakninger. Dette innebærer bla.a. FKM2, PTFE, og HNBR1. Produktet er ikke direktekompatibel med NBR1 eller 2 pakninger.    
 • kan blandes med Shell Tellus S* (eller tilsvarende mineraloljer) opptil 2 % uten påvirkning til klassifisering av sluttproduktet som miljøolje ifølge ISO 15380: 2002 Anneks 1.  
 • kan blandes med opptil 15 % av mineraloljer uten påvirkning på kjemiske og funksjonelle egenskaper av produktet. (Obs! 15 % kan påvirke klassifisering av sluttprodukt til ikke godkjent som miljøolje).  
 • har lav friksjon og klassifiseres som energibesparende i sammenligning av andre typer mineraloljer. 

 

Les mer og bestill produktet i vår webkatalog 

Leveringstid er 1-2 arbeidsuker 

FAKTA**: 
OSPAR (Oslo-Paris Commission) er en internasjonal organisasjon opprettet for å beskytte det marine miljøet i det nordøstlige Atlanterhavet. Medlemslandene samarbeider om å bekjempe forurensning, bevare marine økosystemer og øke bærekraftig utnyttelse av marine ressurser. OSPAR ble etablert i 1992 og har 16 medlemsland. 

PLONOR-listen er utarbeidet av OSPAR og inneholder kjemikaler som utgjør liten eller ingen fare for miljøet.  

OSPAR har utviklet en graderingsliste, HOCNF (Harmonized Offshore Chemical Notification Format), som forteller hvordan de kjemiske substansene påvirker det marine miljøet. Castrol Biobar, har på denne graderingslisten fargen grønn, som er klassifisert som ingen risiko for miljøet. 

24/7 Service - T +47 64 97 97 00
Abonner på nyheter og produktinfo fra Servi

Hold deg oppdatert på ditt interessefelt. Meld deg på vår e-postliste!

Copyright © 2024 Servi Group. Alle rettigheter forbeholdes