Kvalitet og HMS

KVALITETSSIKRING - Servi Group skal alltid levere den best mulige løsningen for å dekke kundens behov fra design til ferdig produkt, og vil alltid arbeide for kontinuerlig forbedring og økt verdi for våre kunder. Vi skal identifisere våre kunders krav og behov for å kunne tilby den beste totalløsningen. Samarbeid innen konsernet skal gjøre det mulig for oss å tilby og vedlikeholde et omfattende utvalg av produkter til våre kunder. Vi skal operere internasjonalt og følge våre kunder til inn i nye markeder. Vi skal tilby våre kunder fordelaktige løsninger for service, vedlikehold og reservedeler.

Gjennom kontinuerlig kompetanseutvikling skal vi ta en ledende stilling innenfor våre hoved-kompetanseområder. Alle leveranser skal være i tide og med riktig kvalitet.

Servi Group kvalitetssystem er sertifisert i henhold til ISO 9001: 2015.

LEDELSE
Omfatter kvalitetsstyring, ansvarsområder for ledere, samt overvåking og måling, forbedringer og håndtering av avvik, og hvordan vi jobber med våre produkter og leverandører.

FORRETNINGSPROSESSER
Beskriver hvordan vi utfører de ulike oppgavene knyttet til vare- og kommunikasjons-flyt og dekker følgende prosesser: Salg, prosjekt, dokumentasjon, design og konstruksjon, innkjøp, lager, produksjon og service.

STØTTEPROSESSER
Dekker prosesser som finansielle funksjoner, vedlikehold av internt utstyr og IT-tjenester.

VÅRE VIKTIGSTE KVALITETSERTIFIKATER
- ISO 9001-2015-Servi Group
- ISO 9001-2015-Servi Ulsteinvik
- Achilles JQS
- ATEX - flammesikkert kabinett for elektromekaniske kontrollenheter_1 - Servi Ski
- ATEX - flammesikkert kabinett for elektromekaniske kontrollenheter_2 - Servi Ski
- ATEX - flammesikkert sensorhus for sylinder, akkumulatorer og demper_1 - Servi Rissa
- ATEX - flammesikkert sensorhus for sylinder, akkumulatorer og demper_2 - Servi Rissa
- MSA – DNVGL - avtale for sertifisering av sylindere - Servi Rissa
- PED-modul B - Servi Rissa
- PED-modul D - Servi Rissa
- DNVGL typegodkjenning sylinder CD20 - Servi Rissa
- DNVGL godkjenning av sveiseverksted - Servi Rissa
- VÅR KVALITETSPOLITIKK

HSSM - HELSE, SIKKERHET, SIKRING OG MILJØ

VÅR VISION ER INGEN SKADER - Vi fokuserer på å forebygge personskader, arbeidsrelatert sykdom og ulykker. Målet med null-skader har blitt en del av hvordan vi tenker og jobber, med sterkt fokus på kontinuerlig forbedring.

Alle, både ansatte på alle nivåer, innleid personell og besøkende har myndighet til å bruke "Stopp Arbeid Myndighet" (SAM). Dette er en mulighet og forpliktelse for alle å stoppe situasjoner som kan være farlige. Vi arbeider hele tiden for å forhindre arbeidsrelaterte skader og dårlig helse.

Vi har tydelig og klare forventninger til at alle hendelsene blir registrert og fulgt opp. For å identifisere og redusere rotårsaker, blir de mest alvorlige hendelsene alltid gransket for at vi skal ta lærdom av dem. I Servi er sikkerhet ett av virkemidlene for å gjøre bedriften solid og nå sine mål. Dette ved å beskytte våre medarbeidere, eiendeler og virksomhet.

Vi anser miljøvern som en integrert del av våre aktiviteter. I vårt daglige arbeid skal vi fremme god helse, kontinuerlig forbedre vår miljøarbeid, minimere selskapets innvirkning på miljøet og spare ressurser når det er mulig.

HMS-håndboken er en del av Servi Group Ledelsessystem, og gir oversikt over norske lover og forskrifter, samt våre interne krav innen helse, sikkerhet, sikring og miljø. Den er strukturert i henhold til miljøstyringsstandard ISO 14001 og Arbeids- og sikkerhetsstyringsstandard ISO 45001.

Alle Servi Group arbeidssteder jobber aktivt og systematisk mot et felles mål om å skape en fysisk, mentalt og sosialt sunn arbeidsplass - med muligheter for personlig utvikling for alle våre ansatte.

- Servi Group – Miljø Policy 
- Servi Group – Arbeidsmiljø Policy

24/7 Service - T +47 64 97 97 00
Servi AS

Org. nr: 936370446
Rasmus Solbergs vei 1
Postboks 3230
N-1402 Ski
T +47 64 97 97 97
E-post: post@servi.no

Servi Ulsteinvik AS

Org. nr: 979185901
Brendehaugen 24
N-6065 Ulsteinvik

Ulsteinvik T +47 70 31 85 50
Ålesund T +47 96 91 96 01
E-post: ulsteinvik@servi.no

Servi Hydraulik AB

Lilla bommen 6
411 04 Gothenburg
Sweden

T +47 70 31 85 50
E-post: post@servi.no

Copyright © 2019 Servi Group. Alle rettigheter forbeholders