Personvern og cookies

Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene på vår nettside. Les mer

Servi Logo

Kvalitet og HMS

KVALITETSSIKRING – Servi Group skal alltid levere den best mulige løsningen for å dekke kundens behov fra design til ferdig produkt, og vi vil alltid arbeide for kontinuerlig forbedring og verdiøkning for våre kunder. Vi skal identifisere våre kunders krav og behov for å kunne tilby den beste totalløsningen. Samarbeid innen konsernet skal gjøre det mulig for oss å tilby og vedlikeholde et omfattende utvalg av produkter til våre kunder. Vi skal operere internasjonalt og følge våre kunder inn i nye markeder. Vi skal tilby våre kunder fordelaktige løsninger for service, vedlikehold og reservedeler.

Gjennom kontinuerlig kompetanseutvikling skal vi ta en ledende stilling innenfor våre hovedkompetanseområder. Alle leveranser skal være i tide og med riktig kvalitet.

Servi Groups kvalitetssystem er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015.

LEDELSE
Ledelse omfatter kvalitetsstyring, ansvarsområder for ledere, overvåking og måling, forbedringer og håndtering av avvik samt hvordan vi jobber med våre produkter og leverandører.

FORRETNINGSPROSESSER
Disse prosessene beskriver hvordan vi utfører de ulike oppgavene knyttet til vare- og kommunikasjonsflyt, og dekker følgende prosesser: salg, prosjekt, dokumentasjon, design og konstruksjon, innkjøp, lager, produksjon og service.

STØTTEPROSESSER
Disse dekker prosesser som finansielle funksjoner, vedlikehold av internt utstyr og IT-tjenester.


VÅRE VIKTIGSTE KVALITETSERTIFIKATER
- ISO 9001-2015-Servi AS
- ISO 9001-2015-Servi Ulsteinvik AS
- Achilles JQS
- ATEX - flammesikkert kabinett for elektromekaniske kontrollenheter_1 - Servi Ski
- ATEX - flammesikkert kabinett for elektromekaniske kontrollenheter_2 - Servi Ski
- ATEX - flammesikkert sensorhus for sylinder, akkumulatorer og demper_1 - Servi Rissa
- ATEX - flammesikkert sensorhus for sylinder, akkumulatorer og demper_2 - Servi Rissa
- MSA – DNVGL - avtale for sertifisering av sylindere - Servi Rissa
- PED-modul B - Servi Rissa
- PED-modul D - Servi Rissa
- DNVGL typegodkjenning sylinder CD20 - Servi Rissa
- DNVGL godkjenning av sveiseverksted - Servi Rissa
- SERVI KVALITETS POLICY

HSSM – HELSE, SIKKERHET, SIKRING OG MILJØ

VÅR VISION ER INGEN SKADER – Vi fokuserer på å forebygge personskader, arbeidsrelatert sykdom og ulykker. Målet om null skader har blitt en del av hvordan vi tenker og jobber, med sterk satsing på kontinuerlig forbedring.

Alle, både ansatte på alle nivåer, innleid personell og besøkende, har myndighet til å stoppe arbeidet (SAM, stoppe arbeidet-myndighet). Det er en mulighet og forpliktelse for alle å stoppe situasjoner som kan være farlige. Vi arbeider hele tiden for å forhindre arbeidsrelaterte skader og dårlig helse.

Vi har tydelige og klare forventninger til at alle hendelsene blir registrert og fulgt opp. For å identifisere og redusere rotårsaker blir de mest alvorlige hendelsene alltid gransket for at vi skal ta lærdom av dem. I Servi er sikkerhet et av virkemidlene for at bedriften skal være solid og nå sine mål. Dette gjør vi ved å beskytte våre medarbeidere, våre eiendeler og vår virksomhet.

Vi anser miljøvern som en integrert del av våre aktiviteter. I vårt daglige arbeid skal vi fremme god helse, kontinuerlig forbedre vårt miljøarbeid, minimere selskapets innvirkning på miljøet og spare ressurser når det er mulig.

HMS-håndboken er en del av Servi Groups ledelsessystem og gir oversikt over norske lover og forskrifter samt våre interne krav innen helse, sikkerhet, sikring og miljø. Den er strukturert i henhold til miljøstyringsstandard ISO 14001 og arbeids- og sikkerhetsstyringsstandard ISO 45001.

Alle Servi Groups arbeidssteder jobber aktivt og systematisk mot et felles mål om å skape en fysisk, mentalt og sosialt sunn arbeidsplass – med muligheter for personlig utvikling for alle våre ansatte.

- Servi Group – Miljø Policy 
- Servi Group – Arbeidsmiljø Policy

24/7 Service - T +47 64 97 97 00
Servi AS

Org. nr: 936370446
Rasmus Solbergs vei 1
N-1423 Ski

T +47 64 97 97 97
E-post: post@servi.no

Servi Ulsteinvik AS

Org. nr: 979185901
Brendehaugen 24
N-6065 Ulsteinvik

Ulsteinvik T +47 70 31 85 50
E-post: ulsteinvik@servi.no

Norsk Coating AS

Org. nr: 967105805
Kvithyll
7100 RISSA

T +47 73 85 85 50
E-post: snm@servi.no

Copyright © 2019 Servi Group. Alle rettigheter forbeholders