Personvern og cookies

Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene på vår nettside. Les mer

Servi Logo

Servi CleanPump – reduserer rømming

Ingen fast installasjon av merd og ingen skarpe kanter som gnager hull i nett, gjør at rømningsfaren reduseres med Servi CleanPump. I tillegg er den effektiv i bruk, som betyr mindre tid på dødfiskhåndtering og mer tid på lønnsomme oppgaver.

Ta kontakt med våre spesialister på havbruk.

For å kunne møte samfunnets krav om bærekraft og energieffektive løsninger er de tradisjonelle systemene for å fjerne død fisk fra merdene moden for fornyelse. Vi har utviklet en kompakt og effektiv dødfiskpumpe i samarbeid med næringen.

Mindre risiko for rømming av fisk 

En av de viktigste årsakene til at Servi CleanPump ble utviklet, er rømming. 

Rømming av fisk får konsekvenser for ressursutnyttelse, økonomi og påvirker næringens omdømme. Hull i not står årlig for 76 prosent av rømt laks og regnbueørret og er dermed den vanligste årsaken til at fisk rømmer, i følge forskning.no. Andre årsaker til rømming er not under vann, lekkasje fra kar og transport. 

Servi CleanPump forebygger den vanligste rømningsårsaken i merdene, som er hull i not. Med Servi CleanPump er det ingen fast installasjon på merd. Pumpen blir heiset ned ved bruk og så opp igjen når den ikke er i bruk. Alle deler som blir senket i not har avrundede hjørner, noe som gjør at pumpen ikke vil lage hull på noten.

Flere timer spart på dødfiskhåndtering 

Tradisjonelt er manuell dødfiskhåndtering tidkrevende. Servi CleanPump har en effektiv og automatisk løsning som pumper den døde fisken ut av merden ved hjelp av en pumpe.  

Et av de største fortrinnene, er at pumpen effektivt kan flyttes fra merde til merde. Det vil si at har man 8 merder, trenger man bare en pumpe til å betjene disse. Dette kan man gjøre, fordi pumpen ikke er fast installert i merd. 

Totalkostnaden med å bruke Servi CleanPump blir lavere på grunn av at den kan brukes på flere merder, enklere lusebehandlig, effektiv utrulling av dødfiskpumpe, mindre risiko for rømming og at den er plug-and-play på de fleste båter.

Klargjøring til lusebehandling blir enklere, fordi det ikke er en fast gjenstand installert i merden. Dette reduserer tiden operatørene bruker på hver merde, da de slipper å fjerne gjenstander fra bunn i noten før avlusingsfartøy ankommer.

Enkelt å sette opp – lett å skreddersy 

Det er enkelt å ta i bruk Servi CleanPump: 

  • Kan installeres på de aller fleste båter 
  • Plug and play-løsning som utnytter energi fra hydraulikken, som arbeidsbåten allerede har i dag 
  • Styres med en fjernkontroll som er koblet opp mot hydraulikken på kran. 
  • Kan velges med hydraulisk eller elektrisk drift  
  • Leveres med inntil 70 meter dødfisk-/luftslange (standard 50 meter) 
  • Effektiv silkasse, som fjerner alt vann 
  • Kan også monteres sammen med våre monsterkverner og tanker slik at håndteringen blir enda enklere 

 

Servi CleanFarm: Se våre produkter innenfor dødfiskhåndtering

     

HMS-vennlig 

Servi har et mål om ingen skader. Derfor har vi tenkt på sikring og sikkerhet i utførelsen av produktet. I håndtering av Servi CleanPump er det ingen tunge løft og én operatør har kontroll over hele prosessen. Når flere personer styrer en maskin er kommunikasjonsproblemer ofte årsak til uønskede hendelser.  

Les mer om vår sikkerhetsfilosofi.

Bærekraftig design 

Produktet er et resultat av bærekraftig utvikling. Når oppdrettsfisk rømmer fra merdene blandes de med villaksen, som skaper genfeil.  Pumpen reduserer rømming, slik at kommende generasjoner slipper å få genfeil fra oppdrettsfisken.  

Maskinen er produsert i Rissa, rett utenfor Trondheim, og består i hovedsak av få komponenter. Drivenheten får energi fra et allerede eksisterende system (kran). Komponentvalg og overflatebehandlinger er gjort ut ifra at maskinen skal ha lang levetid. I tillegg har vi valgt syrefaste AISI 316L-materialer, som er 100 % resirkulerbare, holder lenger og mer solid enn plast.

Hvorfor Servi? 

Gjennom mer enn 100 år har Servi bygget og levert produkter og tjenester, til havs og til lands. Servi leverer energieffektive og smarte løsninger til havbruksnæringen. Med vårt servicekonsept og våre innovative digitale løsninger, forlenger vi levetiden til produktene i tråd med fremtidens teknologiske løsninger.

Ta kontakt med våre spesialister på havbruk.

24/7 Service - T +47 64 97 97 00
Servi AS

Org. nr: 936370446
Rasmus Solbergs vei 1
N-1423 Ski

T +47 64 97 97 97
E-post: post@servi.no

Servi Ulsteinvik AS

Org. nr: 979185901
Brendehaugen 24
N-6065 Ulsteinvik

T +47 70 31 85 50
E-post: ulsteinvik@servi.no

Norsk Coating AS

Org. nr: 967105805
Kvithyll
N-7100 RISSA

T +47 73 85 85 50
E-post: snm@servi.no

Copyright © 2021 Servi Group. Alle rettigheter forbeholdes