Personvern og cookies

Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene på vår nettside. Les mer

Servi CleanFleet – gjør jobben for deg

Sammen med Kystteknikk Yards leverer vi Servi CleanFleet, en selvgående ringvasker som bruker egenprodusert kraft til å gjøre jobben for deg. Flåten kan driftes av to personer og har det som skal til for å gjøre alle operasjoner. Det gjelder operasjoner som vask og service av ringer, i tillegg kan flåten gjøre løfteoperasjoner ved hjelp av kran.

Ta kontakt med våre spesialister på havbruk.

Større merder krever bedre utstyr

I takt med næringens vekst, dukker også behovet for bedre utstyr opp. Større merder gir større vaskejobber, og effektivitet blir desto viktigere. Prosessen er tidkrevende og Servi CleanFleet ble til for å tilby en mer effektiv løsning.

Se video.

Mindre tid på ringvask – mer tid til alt annet

I utviklingen av flåten ble det inkludert røktere, produsenter av merder og operative ressurser som kjenner dagens bruks- og servicerutiner. I en testperiode på to år er det finjustert på størrelse, effektivitet og sikkerhet. Resultatene har vært gode hele veien og brukerne er spesielt fornøyd med at de slipper å demontere haneføtter når de bruker CleanFleet.

Servi CleanFleet har vasket til sammen 200 km med ring uten problemer. Rengjøringen av en ring tar kun 20 minutter, dette inkluderer også bunnring, og beskrives som en behagelig og sikker prosess.

Energieffektiv

Vi har stort fokus på energieffektive og smarte løsninger. Servi CleanFleet har derfor mindre energibehov og dieselforbruk enn en arbeidsbåt på grunn av kortere arbeidstid. Dette forlenger også levetiden til produktet.

Spesifikasjoner

  • Flåten er 14,9 meter lang og har en bredde på 8,5 meter
  • Kransentral med manuell og elektrisk betjening
  • Leveres med elektrisk HPU
  • Høytrykkspyler laget for sjøvann, med 400 bar trykk og 58 l/min vannmengde
  • Det vil finnes fire solide fortøyningspullere. To foran, to akterut, og to på hver side av flåten
  • Medfølger brann- og redningsutstyr, sanitæranlegg og hvitevarer
  • Flåten leveres klargjort og tilpasses kundens ønske


SE ALLE PRODUKTENE I SERVI CLEANFARM

CleanFleet - knapp  CleanPump - knapp  CleanGrinder - knapp  CleanFeed

Digital helseoversikt

Som et ledd i vår livssyklus-tankegang, utnytter vi mulighetene som ligger digital overvåkning for å redusere ressursbruk og øke levetiden på systemer og komponenter. For våre havbruksprodukter vil dette gi våre kunder et fortrinn i både HMS-opplæring, oppetid, forutsigbar service, energieffektivitet og ressursbruk.

HMS-vennlig 

Servi har et mål om ingen skader. Derfor har vi tenkt på sikring og sikkerhet i utførelsen av produktet. I håndtering av Servi CleanFleet er det ingen tunge løft og én operatør har kontroll over hele prosessen. Når flere personer styrer en maskin er kommunikasjonsproblemer ofte årsak til uønskede hendelser.

Les mer om vår sikkerhetsfilosofi.

Hvorfor Servi? 

Gjennom mer enn 100 år har Servi bygget og levert produkter og tjenester, til havs og til lands. Servi leverer energieffektive og smarte løsninger til havbruksnæringen. Med vårt servicekonsept og våre innovative digitale løsninger, forlenger vi levetiden til produktene i tråd med fremtidens teknologiske løsninger.

Ta kontakt med våre spesialister på havbruk.

24/7 Service - T +47 64 97 97 00
Abonner på nyheter og produktinfo fra Servi

Hold deg oppdatert på ditt interessefelt. Meld deg på vår e-postliste!

Copyright © 2023 Servi Group. Alle rettigheter forbeholdes