Design og produksjon av innovative, kundespesifikke løsninger

SERVI har en dyktig teknisk avdeling med innovative og svært erfarne ingeniører. Vår kunnskap innenfor fagfelt som hydraulikk, kontrollsystemer, elektrisk utrustning, mekanisk design og dokumentasjon gjør at SERVI kan levere nøkkelferdige produkter. Vår filosofi er å ha et tett samarbeid med våre kunder i designprosessen, og sammen med bruk av avanserte design- og simuleringsverktøy sikre optimale og problemfrie produkter.


SERVI benytter seg av følgende designverktøy:

- Hydraw for hydraulisk skjemategning
- E-Plan for skjemategning elektriske systemer
- Moderne 3D design verktøy for konstruksjon og produksjon
- FEM styrkeberegninger
- Simulation X. Simulering av dynamiske systemer med spesiell tilnærming til hydrauliske systemer. Basert på troverdige simuleringsresultater er
  det mulig å forutse dynamisk oppførsel til et system og gjøre optimaliseringer i designprosessen. Dette gir viktige besparelser ved oppstart av
  nye systemer.

24/7 Service - T +47 64 97 97 00
Servi AS

Org. nr: 936370446
Rasmus Solbergs vei 1
Postboks 3230
N-1402 Ski
T +47 64 97 97 97
E-post: post@servi.no

Servi Ulsteinvik AS

Org. nr: 979185901
Brendehaugen 24
N-6065 Ulsteinvik

Ulsteinvik T +47 70 31 85 50
Ålesund T +47 96 91 96 01
E-post: ulsteinvik@servi.no

Servi Hydraulik AB

Lilla bommen 6
411 04 Gothenburg
Sweden

T +47 70 31 85 50
E-post: post@servi.no

Copyright © 2019 Servi Group. Alle rettigheter forbeholders