Personvern og cookies

Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene på vår nettside. Les mer

KOMMENTAR TIL DISKUSJONEN OM NØDRESPIRATOR

Mange er opptatt av mangelen på respiratorer som oppstår pga. Covid-19 pandemien. Mangelen har ført til prioritering av pasienter i land som Italia og Spania. Også i Norge diskuterer fagmiljøene hvordan vi skal forholde oss til en situasjon hvor behovet er større en ressursene.

Ideen om en nød-respirator kom fra Forsvaret og Oljeindustrien, to områder som tenker beredskap på en annen måte enn samfunnet for øvrig. Beredskap handler om å være forberedt på å møte kritiske situasjoner, dvs. å håndtere og redusere skadevirkninger av uønskede hendelser som kan føre til skade på eller tap av verdier eller personskade/dødsfall.

Utviklingen av nød-respiratoren ble organisert som en dugnad i regi av FFI. Laerdal har bidratt med kompetanse og ventilasjonsløsning basert på Laerdal Silicone Resuscitator (LSR) og Servi har bidratt med en maskin som presist kan klemme på LSR – på samme måte som kompetent personell ville gjort.

Vårt mål er et kvalitetsprodukt med høy pålitelighet og driftssikkerhet, trygt for pasienten og svært enkelt i bruk. Produktet vil ha basale innstillinger for volum, pustefrekvens, I:E ratio, FiO2 og PEEP. Overtrykksventil og alarmer sørger for trygghet for pasienten.

Tidsfaktoren har vært avgjørende. Estimater tilsier at det største behovet kommer om noen måneder. Derfor har vi som ambisjon å starte produksjonen for fullt 1. mai.

I prosessen har vi søkt råd og innspill fra fagmiljøene. Produktet må være trygt og funksjonelt for sederte pasienter med respirasjonssvikt. Varigheten er fra noen timer til noen dager. Dette samsvarer med kravene fra UK Government, publisert så sent som 20. mars som vi har hensyntatt.

Løsningen som ble vist i går benytter industrielle komponenter av høy kvalitet som det går an å anskaffe de neste ukene. Servi sin løsning bruker en programmerbar step-motor og display hvor brukeren kan stille inn ønsket behandling. Batteri backup, trykkmåling og overtrykksventil sørger for ekstra sikkerhet. Den er enkel i bruk og krever kun kort opplæring for helsepersonell som er vant med LSR. Produktet krever bare strøm og oksygen og kan dermed anvendes på steder med mer begrenset infrastruktur.

Produktet er ikke ment som en erstatning for dagens respiratorer. Den kommer i tillegg som en del av vår beredskap. Produktet er ikke ment for de mest krevende pasientene som ARDS.

Vi viser for øvrig til FFI sin kommentar i saken.

Helge Myklebust           Tore Lærdal             Tom-Arne Solhaug
Forskningsdirektør        Konsernsjef             Konsernsjef
Laerdal Medical             Laerdal Medical      Servi Group

_____________________________________________________________________________


De siste tre ukene har FFI ledet en innovasjonsdugnad som vil styrke kapasiteten ved norske sykehus. I dag kunngjorde statsminister Erna Solberg (H) på regjeringens pressekonferanse at initiativet har lykkes. 

I samarbeid med  og , har Servi utviklet en ny nød-respirator. Statsminister  kunngjorde i dag at regjeringen vil kjøpe inn 1,000 respiratorer for å øke kapasiteten på norske sykehus. Les hele saken 

24/7 Service - T +47 64 97 97 00
Servi AS

Org. nr: 936370446
Rasmus Solbergs vei 1
Postboks 3230
N-1402 Ski
T +47 64 97 97 97
E-post: post@servi.no

Servi Ulsteinvik AS

Org. nr: 979185901
Brendehaugen 24
N-6065 Ulsteinvik

Ulsteinvik T +47 70 31 85 50
Ålesund T +47 96 91 96 01
E-post: ulsteinvik@servi.no

Servi Hydraulik AB

Lilla bommen 6
411 04 Gothenburg
Sweden

T +46 (0) 31 745 00 62
E-post: post@servi.no

Copyright © 2019 Servi Group. Alle rettigheter forbeholders