Serviceavtale med Servi - trygt, enkelt og lønnsomt

Fokuser på ditt selskaps kjernevirksomhet og la Servi ta ansvar for vedlikeholdet. Vår SLS-avtale inkluderer inspeksjoner og tilstandskontroller basert på driftsmønster og driftsmiljø. Dermed sikres maksimal oppetid på anlegget og lengre levetid.

SLS-avtale er trygt og raskt
Opptil 80 % av feil som oppstår i et hydraulikksystem kan oppdages på et tidlig stadium ved kontinuerlig overvåking av oljekvaliteten. Forebyggende vedlikehold som oljeanalyser, tilstandskontroll og overvåking sikrer optimal drift og oppetid, redusert energiforbruk og unødig forbruk av deler. Med en SLS-avtale er du også sikret første
prioritet ved akutt behov for hydraulikkservice.

SLS-avtale er enkelt
Gjennom en SLS-avtale oppretter vi sammen en komplett vedlikeholdsplan for ditt anlegg. Vår tilstandskontroll med 16–40 sjekkpunkter, avhengig av anleggets størrelse, sikrer god oppetid. Vi kan også ta ansvar for utvikling/design, produksjon, testing og igangkjøring av hydraulikkanlegget når det er behov for det.

SLS-avtale er lønnsomt
Vår SLS-avtale sikrer god operasjonell drift, stabilitet og brukervennlighet gjennom anleggets levetid – samtidig er også HMS-kravene til anlegget innfridd. Uforutsette uhell og ulykker elimineres. Avtalen sikrer også at oppdateringer og modifikasjoner kan gjøres på et senere tidspunkt i anleggets livssyklus.

Se brosjyre

Se film

24/7 Service - T +47 64 97 97 00
Servi AS

Org. nr: 936370446
Rasmus Solbergs vei 1
Postboks 3230
N-1402 Ski
T +47 64 97 97 97
E-post: post@servi.no

Servi Ulsteinvik AS

Org. nr: 979185901
Brendehaugen 24
N-6065 Ulsteinvik

Ulsteinvik T +47 70 31 85 50
Ålesund T +47 96 91 96 01
E-post: ulsteinvik@servi.no

Servi Hydraulik AB

Lilla bommen 6
411 04 Gothenburg
Sweden

T +47 70 31 85 50
E-post: post@servi.no

Copyright © 2019 Servi Group. Alle rettigheter forbeholders