Personvern og cookies

Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene på vår nettside. Les mer

Servi Logo

Serviceavtale med Servi - trygt, enkelt og lønnsomt

Fokuser på ditt selskaps kjernevirksomhet, og la Servi ta ansvar for vedlikeholdet. Vår SLS-avtale inkluderer inspeksjoner og tilstandskontroller basert på driftsmønster og driftsmiljø. Dette sikrer maksimal oppetid og gir anlegget lengre levetid.

SLS - serviceavtale - trygt og rasktSLS-avtale er trygt og raskt
Kontinuerlig overvåking av oljekvaliteten kan avdekke opptil 80 prosent av feilene som oppstår i et hydraulikksystem - på et tidlig stadium. Forebyggende vedlikehold som oljeanalyser, tilstandskontroll og overvåking sørger for optimal drift og oppetid, reduserer energiforbruket og minimerer unødvendig forbruk av deler. Med en SLS-avtale blir du også prioritert ved akutt behov for hydraulikkservice. 

 

serviceavtale enkelt

SLS-avtale er enkelt
Gjennom en SLS-avtale oppretter vi sammen en komplett vedlikeholdsplan for ditt anlegg. Vår tilstandskontroll er på 16–40 sjekkpunkter (avhengig av anleggets størrelse) for å sikre maksimal oppetid. Vi kan også ta ansvar for utvikling/design, produksjon, testing og igangkjøring av hydraulikkanlegget når det er behov for det.serviceavtale lønnsomtSLS-avtale er lønnsomt
Vår SLS-avtale sørger for god operasjonell drift, stabilitet og brukervennlighet i anleggets levetid. Samtidig innfris HMS-krav til anlegget og uforutsette uhell og ulykker elimineres. Avtalen kan også oppdateres og modifiseres på et senere tidspunkt i sin livssyklus.

serviceavtale med servi group

Hvem kan tegne avtalen?

Vår SLS-avtale gjør forebyggende og tilstandsbasert vedlikehold for marin-, offshore- og landbasert industri trygt, enkelt og lønnsomt.

Hvordan opprette avtale?

Gjennom en SLS-avtale oppretter vi sammen en komplett vedlikeholdsplan for ditt anlegg. Vår tilstandskontroll med 16–40 sjekkpunkter, avhengig av anleggets størrelse, muligens god oppetid. Vi kan også ta ansvar for utvikling/design, produksjon, testing og igangkjøring av hydraulikkanlegget, når det er behov for det.

Kontakt oss for et tilbud om avtale

Tjenesten er tilgjengelig der du er

Se våre servicesteder

Vårt service-team består av:
• 80 hydraulikk- og elektroingeniører
• 50 serviceingeniører – hydraulikere med fagbrev
• et oljelaboratorium
• 7 komplette serviceverksteder
• 22 servicebiler
• en moderne fabrikk på Rissa for sylindere og akkumulatorer
• en moderne fabrikk på Kongsberg for ventiler og blokker
• 2 moderne monteringsverksteder i Trondheim og Ulsteinvik for sammenstilling av hydraulikksystemer

Hvorfor Servi?

Gjennom mer enn 100 år har Servi bygget og levert produkter og tjenester til store og små selskaper til havs og til lands. Alle har de gitt oss erfaringer og motivasjon til å utvikle oss videre. Det er denne samlede kompetansen som danner fundamentet for vårt servicekonsept.

Ta kontakt

Last ned brosjyre på SLS: Se våre brosjyrer24/7 Service - T +47 64 97 97 00
Abonner på nyheter og produktinfo fra Servi

Hold deg oppdatert på ditt interessefelt. Meld deg på vår e-postliste!

Copyright © 2022 Servi Group. Alle rettigheter forbeholdes