Personvern og cookies

Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene på vår nettside. Les mer

Vi bryr oss, derfor er Servis visjon ingen skader.

HSSM – HELSE, SIKKERHET, SIKRING OG MILJØ

Vi fokuserer på å forebygge personskader, arbeidsrelatert sykdom og ulykker. Målet om null skader har blitt en del av hvordan vi tenker og jobber, med sterk satsing på kontinuerlig forbedring.

Alle, både ansatte på alle nivåer, innleid personell og besøkende, har myndighet til å stoppe arbeidet (SAM, stoppe arbeidet-myndighet). Det er en mulighet og forpliktelse for alle å stoppe situasjoner som kan være farlige. Vi arbeider hele tiden for å forhindre arbeidsrelaterte skader og dårlig helse.

Vi har tydelige og klare forventninger til at alle hendelsene blir registrert og fulgt opp. For å identifisere og redusere rotårsaker blir de mest alvorlige hendelsene alltid gransket for at vi skal ta lærdom av dem. I Servi er sikkerhet et av virkemidlene for at bedriften skal være solid og nå sine mål. Dette gjør vi ved å beskytte våre medarbeidere, våre eiendeler og vår virksomhet.

Vi anser miljøvern som en integrert del av våre aktiviteter. I vårt daglige arbeid skal vi fremme god helse, kontinuerlig forbedre vårt miljøarbeid, minimere selskapets innvirkning på miljøet og spare ressurser når det er mulig.

HMS-håndboken er en del av Servi Groups ledelsessystem og gir oversikt over norske lover og forskrifter samt våre interne krav innen helse, sikkerhet, sikring og miljø. Den er strukturert i henhold til miljøstyringsstandard ISO 14001 og arbeids- og sikkerhetsstyringsstandard ISO 45001.

Alle Servi Groups arbeidssteder jobber aktivt og systematisk mot et felles mål om å skape en fysisk, mentalt og sosialt sunn arbeidsplass – med muligheter for personlig utvikling for alle våre ansatte.

- Servi Group – HMS Policy 

24/7 Service - T +47 64 97 97 00
Abonner på nyheter og produktinfo fra Servi

Hold deg oppdatert på ditt interessefelt. Meld deg på vår e-postliste!

Copyright © 2023 Servi Group. Alle rettigheter forbeholdes