Service and Maintainance

Oljeanalyse | Unngå unødvendig slitasje på utstyret

Oljeanalyse kan sammenliknes med en blodprøve. Dersom det finnes noe i blodet som ikke hører hjemme der, kan det påvirke alle kroppens funksjoner. På samme måte fungerer oljen i hydraulikk og smøreoljesystemer. 

Servi tilbyr en rekke tjenester innenfor oljeanalyse og hydraulikk- og smøreoljesystemer. Vi kan rådgi på hvilke avvik som er akseptable, hvordan systemet følges opp og hvilke tiltak som må til. Avvik som eksempelvis mikroskopiske partikler i oljesystemet kan gjøre stor skade på utstyret og føre til brudd i operasjoner.

Når vi gjør en oljeanalyse gir vi svar på prøver, samt en oljerapport innen 48-timer.

Oljeanalyse fra SERVI Oljelaboratorium

Servi fører et komplett analysetilbud for tilstandskontroll og smøreteknisk rådgivning, inkludert elektronmikroskopi (SEM-EDS) hvor vi utfører materialundersøkelser. I tillegg har vi dyptgående kunnskaper om mikrobielle problemer i drivstoff, metallskjærevæsker og andre petroleumsprodukter. Vi har kompetanse på rådgivning, tolkning og vurdering av miljøvennlige oljer. Last ned: Servi oljelaboratorium

- Både standard og kundetilpassede analyser med applikasjonsspesifikke terskelverdier
- Vi ser på oljen som informasjonsbærer av tilstanden til applikasjonene
- Rådgivning omkring oljevedlikehold, miljøvennlige oljer og fastsetting av terskelverdier
- Tverrfaglig tolkningskompetanse av analyser samt identifisering av kritisk avvik
- Mikrobielle analyser på drivstoff, metallskjærevæsker og andre petroleumsprodukter
- Rapportene fra Servi oppsummerer alle funn på en enkel og lett forståelig måte 
- Vi kan gi veiledning og oppfølging i overgang til miljøvennlige smøreoljer.

Last ned: Manual for oljeprøvetaking
Last ned: Oljeprøve-kit

SERVI DynaSamp prøvetakere til Oljeanalyse

Vi benytter SERVI DynaSamp on-line prøvetaker, for å sikre riktige og representative prøver til oljeanalyse.  Last ned: SERVI DynaSamp prøvetaker

SERVI DynaSamp finnes i flere varianter tilpasset de fleste driftsforhold - leveres i ulike materialer og trykkområder. Vår prøvetaker forhindrer at viktig informasjon som skal danne grunnlag for å beslutte tiltak ved avvik, forsvinner i prøvepunktet.

SERVI DynaSamp er den eneste prøvemetoden som er typegodkjent av Lloyds Register for å ta representative og repeterbare prøver til klassifikasjonsformål. Dette er avgjørende for å kunne bruke resultatene til trendovervåkning. Kontakt oss for mer informasjon, samt bestilling av prøvetakere.

Online-overvåking som oljeanalyse

Serv leverer måleinstrumenter for online fjernovervåking av oljekvalitet. Systemet kan settes opp med terskelverdier der alarm blir gitt når disse nås. Måleinstrumentene kan benyttes i kombinasjon med en mer grundig analyse som kan utføres i et laboratorium. 

Tolking av resultater av oljeanalyse

Servi vil for hvert enkelt oppdrag, utarbeide en rapport der alle resultater fra analysene blir klart og tydelig presentert. Vi vil også tolke de data som er registrert. Dersom resultatene ligger utenfor de parameterne som er satt for å sikre trygg drift, vil vi komme med forslag til tiltak som kan bedre maskineriets tilstand. Dersom man regelmessig sender inn prøver for analyse fra samme anlegg og prøvepunkt, vil vi utarbeide trendanalyser på bakgrunn av analytiske funn. Dette setter kunden i stand til å iverksette nødvendige vedlikeholdstiltak, som sikrer effektiv drift. Våre forslag til tiltak vil redusere risiko for uforutsett driftsstopp, og vil dermed redusere driftskostnader for våre kunder. 

 

Kontaktperson: 
Laboratorieleder Christer Moe Fjeld
Tlf 64 97 99 91 / 90 98 62 12

Adresse:
Servi AS
Rasmus Solbergs vei 1
Postboks 3230
1402 Ski

Kontakt oss for en uforpliktende samtale om oljeanalyse - det vil lønne seg!


Lær mer om hydraulikk pumpe her

This is the privacy policy sample page.
It was created automatically and do not substitute the one you need to create and provide to your store visitors.
Please, replace this text with the correct privacy policy by visiting the Customers > GDPR > Privacy Policy section in the backend.