Personvern og cookies

Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene på vår nettside. Les mer

- Vil redusere eksplosjonsfare knyttet til fiskeavfall

- Vil redusere eksplosjonsfare knyttet til fiskeavfall

Arbeidstilsynet har opp gjennom årene meldt om en rekke farlige hendelser tilknyttet håndtering av fiskeensilasje - et biprodukt fra fiskenæringen, med høy eksplosjonsfare. Servi Group har nå lansert en eksplosjonssikker ensilasjetank som reduserer faren for ulykker.

*Saken er også omtalt på Intrafish.no og Kyst.no *

- Ansatte i havbruksnæringen har et av Norges mest risikable yrker. Ved å redusere eksplosjonsfaren på ensilasjetanker, kan vi bidra til å skape tryggere arbeidsplasser for de som jobber i havbruksnæringen, sier Lars Klungreseth, leder for Servi CleanFarm, havbrukssatsingen til Servi Group.

Redusert eksplosjonsrisiko

Fiskeensilasje er konservert fiskeavfall, der fisken kvernes, tilsettes et konserveringsmiddel og oppbevares i tanker for senere bruk. Denne prosessen danner eksplosive gasser som hydrogensulfid og metan. Dette medfører en vesentlig eksplosjonsfare.

- I Servi Group jobber vi for et trygt arbeidsmiljø og tar sikkerhet på høyeste alvor. Vi ønsker å skape gode og trygge arbeidsplasser, fortsetter Lars Klungreseth.

EX-godkjent utstyr er designet med sikkerhetstiltak slik at det ikke forårsaker eksplosjon. I tillegg fører godkjenningen til krav om strengere kontroll av utstyret enn tilsvarende utstyr uten EX-godkjenning.

Servi Group er først ute i Norge med å kunne levere ensilasjetanker med denne type godkjenninger.

- Havbruksnæringen er en svært viktig næring for Norge, og en næring med et stort vekstpotensial. Derfor haster det å få ned antallet ulykker, mener Klungreseth.

Høy forekomst av nestenulykker

En HMS-undersøkelse fra 2016, gjennomført av Sintef, viste at det var en høy forekomst av nestenulykker blant ansatte ved oppdrettsanlegg og servicefartøy. 76 prosent av deltakerne svarte at de, eller kollegaene deres, hadde opplevd nestenulykker i løpet av de siste to årene. Dette er hendelser som kunne ført til personskade.

Bevisstheten om sikkerhet har økt siden den gang, men det er fortsatt mer som kan gjøres. SINTEF Ocean, som driver forskning og innovasjon knyttet til havbruksnæringen, skrev i en kronikk at hvis sikkerhetsarbeidet i næringen skal ha god effekt, bør man starte allerede i produktutviklingsleddet.

Oversikt over fiskemerder utenfor Frøya

For mange kokker

Ansvaret for reguleringen av næringen er komplisert, og havbruksnæringen må forholde seg til mange ulike forskrifter. Dette opplevde Klungreseth og hans avdeling da de ønsket å utvikle en eksplosjonssikker ensilasjetank.

- Da vi tok kontakt med Arbeidstilsynet for å få vite hvilke forskrifter som gjaldt for denne tanken, satt vi igjen med flere spørsmål enn svar, forteller han.

Fragmentert regulering av havbruksnæringen gir noen konsekvenser som ikke nødvendigvis er de beste for teknologiutviklingen. Klungreseth mener kunnskapen om havbruksnæringen er for svak.

- Med en havbruksnæring i sterk vekst mener vi, som et minimum, at arbeidstilsynet må styrke sin domenekunnskap for å motvirke den fragmenterte reguleringen. Det burde ikke være slik at det er vi som må sitte og tolke regelverket, sier han.

Bruker erfaring fra olje og gass

Servi Group har Norges største kompetansemiljø innen hydraulikk, elektromekanikk og pneumatikk, og har mange års erfaring med leveranser innen olje, gass og maritimt.

- Leveranser til spesielt olje- og gassnæringen har høye krav til sikkerhetsnivå for personell, miljø og de økonomiske verdiene plattformer og fartøyer representerer. Vi har solid kompetanse på dette feltet og kan overføre denne kunnskapen til havbruksnæringen, sier CEO i Servi Group, Tom-Arne Solhaug.

Petroleumssektoren er risikoutsatt og følger et strengt sikkerhetsregime med blant annet krav om godkjenning for leveranser til eksplosjonsfarlige miljøer (ATEX-godkjenning).

- Kundene våre krever at sertifiseringer og kunnskapen er på plass. Det er de naturligvis. Dette gir økt trygghet og sporbarhet på leveransene våre, sier Solhaug.

CEO, Tom-Arne Solhaug

Tom-Arne Solhaug, CEO i Servi Group

Havbruk – et satsingsområde

I fjor etablerte Servi Group en egen havbruksavdeling med ambisjon om å bli en totalleverandør innen dødfiskhåndtering for oppdrettsnæringen. 

- Vi startet med utvikling og produksjon av en kompakt og effektiv dødfiskpumpe og solgte den første i april i fjor. Ved utgangen av året regner vi med å ha solgt rundt 60 enheter, forteller Solhaug.

Ensilasjetanken er det neste produktet selskapet har utviklet for håndtering av dødfisk og Tom-Arne Solhaug sier de forventer størst vekst i Norge, men at de også ser potensiale for vekst i utlandet.

- Fokuset vil i hovedsak være Norge det kommende året, men vi ser også interesse fra kunder i Canada, på Island og Færøyene, sier han.

Servi CleanPump - dødfiskstøvsuger

Servi CleanPump i bruk av Måsøval utenfor Frøya.

Investering i trygge arbeidsplasser er en "no-brainer"

Med sertifiseringer og krav om sporbarhet kan man frykte at de ansatte ikke har kapasitet til å faktisk gjøre jobben sin fordi de er opptatt med å fylle ut rett skjema. Det er ikke lederen for havbruksavdelingen i Servi Group bekymret for.

- Vi ønsker ikke å komplisere eller øke papirarbeidet i bransjen, men vil ta det beste fra olje og gass inn i denne næringen. Hvis vi kan være med på å øke sikkerhetsfokuset i havbruksnæringen ved å tilby løsninger som er med på å redusere ulykker er dette en no-brainer. Trygge arbeidsplasser er verdt å investere i, sier Lars Klungreseth.

110 års jubileum

Servi Group kunne før sommeren markere sitt 110 års jubileum og nesten fulle ordrebøker.

- Vi har lagt bak oss noen hektiske måneder, med solid ordreinngang. Og heldigvis fortsetter ordrene å rulle inn i selskapet. De siste årene har vi jobbet hardt for å sørge for solid og lønnsom drift og nå ser vi resultatene av dette arbeidet, sier Tom Arne Solhaug.

Han tror evnen til å være fleksible, ved å tilpasse seg en verden i stadig endring, er et viktig stikkord for hvorfor de fortsatt eksisterer i dag.

- Vi har tross alt overlevd to verdenskriger, spanskesjuken, de harde 30-åra, flere finanskriser og tettest på oss; koronakrisen. Vi står godt rustet til å møte fremtiden, avslutter Solhaug.

Havbruksnæringen - servi group - servi cleanfarm

 24/7 Service - T +47 64 97 97 00
Abonner på nyheter og produktinfo fra Servi

Hold deg oppdatert på ditt interessefelt. Meld deg på vår e-postliste!

Copyright © 2023 Servi Group. Alle rettigheter forbeholdes