Personvern og cookies

Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene på vår nettside. Les mer

Servi Group styrker fokus på miljø med ny fagansvarlig for bærekraft

Servi Group styrker fokus på miljø med ny fagansvarlig for bærekraft

Servi Group styrker selskapets bærekraftarbeid og miljøprofil ved å ansette Anne Grete Meyer Eriksen som fagansvarlig for bærekraft. Hun skal blant annet ha ansvaret for å sikre at bærekraft er integrert hos alle funksjoner og arbeidssteder i selskapet.

En styrket bærekrafts profil innebærer alt fra bærekraft innen produkt, systemleveranser til ressurseffektivisering i egen produksjon og drift.

I første omgang er det behov for å kartlegge alt det gode arbeidet som allerede gjøres i selskapet og strukturere dette. I tillegg kommer det økende krav til rapportering fra norske myndigheter, samtidig som norske bedrifter om få år også bli underlagt et omfattende regelverk fra EU, sier Anne Grete Meyer Eriksen, Servis nye fagansvarlig for bærekraft.

Servi – en del av det grønne skiftet

Servi kan virkelig gjøre en forskjell ved å møte markedsbehovene med energismarte- og kundetilpassede løsninger. Dette innebærer blant annet å tilby produkter som er mer miljøvennlige, f. eks. tilbyr vi energibesparende løsninger og service som gir produktene lenger levetid.

- Vår strategiske satsning inn mot havvind er et godt eksempel på Servis bidrag til det grønne skiftet. I tillegg er vi kjent for å levere produkter med solid kvalitet og lang holdbarhet, dette er også viktig i et bærekraftperspektiv, forteller Anne Grete Meyer Eriksen.

Kundene våre stiller også i økende grad krav til produkter med en forbedret miljøprofil. Dette forteller Trude Lind Hillier, CFO og overordnet ansvarlig for bærekraftsarbeidet i Servi Group.

Vi forventer at omsetningen på våre grønnere produkter øker, og vi er i gang med utviklingen av en rekke nye muligheter samt videreutvikling av eksisterende produkter - med mål om at vi skal hjelpe kundene våre til å få en grønnere profil.

Bærekraft engasjerer

Anne Grete er utdannet siviløkonom, i tillegg til at hun har tatt et masterprogram i "Grønn vekst og konkurransekraft". De siste 2,5 årene jobbet hun blant annet med å sette bærekraft på agendaen i det Orkla-eide selskapet, NutraQ,

Hun ønsket å kunne jobbe med bærekraft på fulltid i en virksomhet der bærekraft var et uttalt satsningsområde. Hun forteller at stillingen som Fagansvarlig for Bærekraft passet henne perfekt.

- Det at et selskap går til det skrittet å ansette egne folk på bærekraft, viser at de mener alvor med dette, sier hun og avslutter:

- Sist, men ikke minst, ønsker jeg å være med på å skape engasjement og stolthet blant våre ansatte. Servi skal være en ansvarlig bedrift som de ansatte er stolte av! 24/7 Service - T +47 64 97 97 00
Abonner på nyheter og produktinfo fra Servi

Hold deg oppdatert på ditt interessefelt. Meld deg på vår e-postliste!

Copyright © 2023 Servi Group. Alle rettigheter forbeholdes