Personvern og cookies

Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene på vår nettside. Les mer

Servi er ISO 14001-godkjent

Servi er ISO 14001-godkjent

Med miljøsertifiseringen ISO 14001 viser vi at vi tar miljøet på alvor. Det betyr at vi nå følger en internasjonal standard for miljøledelse og har et system for å håndtere vår påvirkning på miljøet på en ordentlig måte.

ISO 14001 gir oss et miljøstyringssystem som krever at vi kontinuerlig vurderer og forbedrer miljøprestasjonene våre, og at vi følger opp forpliktelsene vi har satt oss innen bærekraft.

Servi ble samtidig også re-sertifisert for ISO 9001, som sørger for at vi har et systematisk og effektivt kvalitetssystem på plass. Sertifiseringen bekrefter at selskapet har oppfylt en rekke kriterier for å sikre høy kvalitet på produkter og tjenester. 

 

Om ISO 14001: 

Utviklet av International Organization for Standardization (ISO), en uavhengig, ikke-statlig organisasjon som setter internasjonale standarder for blant annet miljøledelse. 

Standarden omfatter følgende områder: 

  • Miljøprofil: Bedriften må utvikle en skriftlig miljøprofil som inneholder deres miljøforpliktelser.
  • Miljøledelsessystem: Bedriften må etablere et miljøledelsessystem (EMS) som gir en systematisk tilnærming til å identifisere, kontrollere og overvåke deres miljøpåvirkning.
  • Miljøkartlegging: Bedriften må kartlegge sine miljøpåvirkninger og identifisere mulige miljørisikoer.
  • Miljømål og -målinger: Bedriften må sette opp miljømål og -målinger for å kunne overvåke og evaluere sine miljøprestasjoner.
  • Miljøopplæring og -kommunikasjon: Bedriften må sørge for at sine ansatte og interessenter har den nødvendige kunnskapen om miljøledelse og deres miljøforpliktelser.
  • Intern revisjon: Bedriften må gjennomføre intern revisjon for å vurdere effektiviteten av deres EMS og identifisere mulige forbedringer.
  • Korreksjon og -forebyggelse: Bedriften må ta nødvendige tiltak for å korrigere og forebygge miljøproblemer.

 24/7 Service - T +47 64 97 97 00
Abonner på nyheter og produktinfo fra Servi

Hold deg oppdatert på ditt interessefelt. Meld deg på vår e-postliste!

Copyright © 2023 Servi Group. Alle rettigheter forbeholdes