Personvern og cookies

Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene på vår nettside. Les mer

Servi CleanPump reduserer rømming av fisk

Servi CleanPump reduserer rømming av fisk

Ingen fast installasjon av merd og ingen skarpe kanter som gnager hull i nett, gjør at rømningsfaren reduseres med Servi CleanPump. I tillegg er den effektiv i bruk, som betyr mindre tid på dødfiskhåndtering og mer tid på lønnsomme oppgaver.

Gjennom mer enn 100 år har Servi bygget og levert produkter og tjenester, til havs og til lands. Det er innenfor hydraulikk, elektro, maskiner og styresystemer Servi har sin tyngde.


- Med Servi sin ingeniør- og systemkompetanse, i tillegg til vår livssyklustankegang, har vi et fortrinn i å møte havbruksnæringens etterspørsel etter energieffektive løsninger, sier ansvarlig for havbrukssatsningen til Servi, Nils Rusten.

Reduserer rømming

En av de viktigste årsakene til at Servi CleanPump ble utviklet, er rømming.
Uten fast installasjon av utstyr i merd og ingen skarpe kanter som gnager hull i nett, gjør at rømningsfaren med Servi CleanPump reduseres.

Rømming av fisk får konsekvenser for ressursutnyttelse, økonomi og påvirker næringens omdømme. Den vanligste årsaken til at fisk rømmer er hull i not – 76 av 100 fisk rømmer av denne årsaken, i følge forskning.no. Andre årsaker til rømming er not under vann, lekkasje fra kar og transport.

Med Servi CleanPump blir manuell håndtering av dødfiskpumpe erstattet med automatikk. I tillegg reduseres rømningsfare og effektiviteten på avlusning øker.

Fiskemerde - dødfiskhåndtering fra Servi

Effektivitet

Tradisjonelt er manuell dødfiskhåndtering tidkrevende. Med Servi CleanPump pumpes den døde fisken effektivt og automatisk ut av merden ved hjelp av en slange.


Totalkostnaden med å bruke Servi CleanPump blir lavere på grunn av enklere lusebehandlig, effektiv utrulling av dødfiskpumpe, mindre risiko for rømming og at den er plug-and-play på de fleste båter.


Klargjøring til lusebehandling blir enklere fordi det ikke er en fast gjenstand installert i merden. Dette reduserer tiden operatørene bruker på hver merde, da de slipper å fjerne gjenstander fra bunn i noten.
Bærekraft med Servi Lifecycle services (SLS)


Servi ønsker å ta vare på miljø og spare ressurser ved å forlenge levetiden til nye og gamle systemer. Gjenbruk, overvåkning og jevnlig service sørger for dette.


- Kravet til bærekraft øker i samfunnet generelt, også i havbruksnæringen. Med vår livssyklus-tankegang har vi alltid miljø og bærekraft i bakhodet når vi utvikler produkt etter kundens behov. Optimalisering av energiforbruk, gjenbruk, miljøutslipp og regelmessig service er noen eksempler på dette, avslutter Rusten.


Med SLS-avtalen får systemer og komponenter lenger levetid, som resulterer i maksimal oppetid og driftssikkerhet.24/7 Service - T +47 64 97 97 00
Abonner på nyheter og produktinfo fra Servi

Hold deg oppdatert på ditt interessefelt. Meld deg på vår e-postliste!

Copyright © 2023 Servi Group. Alle rettigheter forbeholdes