Service and Maintainance

Valve

Hydraulikk ventil har flere sentrale roller i et hydraulisk system. Mellom hydraulikk pumpe og retningsventil er det en trykkavlastningsventil, også kalt sikkerhetsventil for å sikre at det hydrauliske trykket har mulighet til å bli frigjort hvis pumpens regulator låser seg. Mellom  retningsventilen og aktuator (sylinder, motor, vriaktuator, og lignende) kan man ha strup / tilbakeslagsventil eller nåleventil for å styre farten på aktuatoren. Man kan også ha kuleventil for og manuellt isolere ut en av de hydrauliske kretsene. For lastbærende aktuator er det krav til en lastholdeventil som sikrer en jevn senking av last, samt at lasten stopper ved brudd på den hydrauliske kretsen mellom retningsventil og aktuator.

Velg blandt en av ventil typene under for å se noe av vårt utvalg. Er du i tvil om hvilken ventil du har behov for så bistår vi med vår tekniske kompetanse,

This is the privacy policy sample page.
It was created automatically and do not substitute the one you need to create and provide to your store visitors.
Please, replace this text with the correct privacy policy by visiting the Customers > GDPR > Privacy Policy section in the backend.