Servi Smart Monitoring - full kontroll på oljetilstanden

Servi Smart Monitoring er en avansert enhet som sørger for grundig og kontinuerlig overvåking av helsetilstanden til oljen i et hydraulisk anlegg. Enheten er enkel å betjene og gir full kontroll. Den effektiviserer driften, gir forutsigbarhet og sparer kostnader og miljøet.

Enheten er enkel å betjene og gir full kontroll. Den effektiviserer driften, gir forutsigbarhet og sparer kostnader og miljøet.

Kontinuerlig tilstandsmonitorering - Trygt og forutsigbart
Enheten overvåker kontinuerlig tilstanden til oljen og melder fra før et problem oppstår. Planlegging og vedlikehold kan skje i forkant slik at driftsstans og havari kan unngås. Data fra enheten kan også gi indikasjon på andre komponenters tilstand ut fra partikkelgenerering.

Smarte tilpasninger - Kalibrer sensorene til ditt system
Enheten overvåker kontinuerlig tilstanden til oljen og melder fra før et problem oppstår. Planlegging og vedlikehold kan skje i forkant slik at driftsstans og havari kan unngås. Data fra enheten kan også gi indikasjon på andre komponenters tilstand ut fra partikkelgenerering. Ved hjelp av smart teknologi kan vi kalibrere sensorene til et eksisterende system. Enheten tar hensyn til tilstanden i ditt anlegg og gir varslinger som er egnet for deg. Toleranser og verdier kan skreddersys til ditt bruk.

Samle alle data på ett sted - Servi Cloud-løsninger
Servi Cloud kan kommunisere med styreenheten i ditt anlegg. Kontinuerlig dataflyt fra anlegget samles på en oversiktlig måte i vår skyløsning. Det gir et helhetlig og detaljert overblikk over tilstanden og trendingen i ditt hydrauliske system.

Se brosjyre

Se film

24/7 Service - T +47 64 97 97 00
Servi AS

Org. nr: 936370446
Rasmus Solbergs vei 1
Postboks 3230
N-1402 Ski
T +47 64 97 97 97
E-post: post@servi.no

Servi Ulsteinvik AS

Org. nr: 979185901
Brendehaugen 24
N-6065 Ulsteinvik

Ulsteinvik T +47 70 31 85 50
Ålesund T +47 96 91 96 01
E-post: ulsteinvik@servi.no

Servi Hydraulik AB

Lilla bommen 6
411 04 Gothenburg
Sweden

T +47 70 31 85 50
E-post: post@servi.no

Copyright © 2019 Servi Group. Alle rettigheter forbeholders