Personvern og cookies

Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene på vår nettside. Les mer

Servi Logo

Grønn teknologi - Servi

Vi vil bidra til at kundene kan oppgradere sine systemer og holde miljøavtrykk og strømforbruk på lavest mulig nivå. Derfor møter vi markedsbehovene med grønn teknologi og kundetilpassede løsninger.

Vi ser alltid etter hva vi kan gjøre for å møte kundens behov og forbedre kundens produkt. Ved hjelp av godt samspill og interaksjon mellom våre ulike fagdisipliner har vi fokus på energibesparende systemer og forbedring av miljøavtrykket. Vi kaller dette vår «grønne teknologi». 

Vesentlige energi- og kostnadsbesparelser
Vi har spisskompetanse på ulike områder og bruker den til å utvikle produkter, blant annet innen grønn teknologi. Green technology-konseptet ble spesielt utviklet for å optimalisere energiforbruket på hydraulikkaggregat. 

Servi Green HPU er et system som reduserer den tilførte energien til elektromotorer i hydrauliske systemer. Et vanlig system bruker ofte 30 prosent når det går på tomgang. Med grønn teknologi kan vi redusere energiforbruket fra 30 til 2,5 prosent. Det er en enorm besparelse av strøm, og man får en helt annen belastning på systemet.

Verden går mot elektriske systemer, og derfor utviklet vi Servi Hybrid Drive. Servi Hybrid Drive er et fullstendig lukket system med kun elektrisk tilkobling, som beholder hydraulikkens egenskaper, som store krefter og demping. Når vi stopper en hybrid, reduseres den tilførte energien til 0. Dette har en vesentlig effekt på energiregnskapet. Med dette kan vi tilby et kostnadseffektivt system som enkelt kan integreres i kundens eget system.

Servi Monitor – Smart overvåkning over din maskin
Ved å ta i bruk digitalisering, vil du kunne effektivisere ressursbruken og optimere vedlikeholdet av din maskin. I Servi Monitor får du tilstandsbasert vedlikehold med varsler, anbefalinger og historiske trender i sanntid.

Servi Lifecycle Services gir råd og veiledning
Våre SLS-rådgivere har bred kompetanse og erfaring innen grønn teknologi. Vi står til disposisjon ved nybygg og ombygging og tilbyr konsulenttjenester ved eksempelvis ISO 5001-initierte prosjekter. 

Grønn teknologi til eldre anlegg
Grønn teknologi kan ettermonteres på eksisterende anlegg. Våre oppdaterte teknologier og smarte overvåkingssystemer gir betydelige forbedringer i anleggets energiforbruk, reduserer kostnadene og minker miljøbelastningen.

24/7 Service - T +47 64 97 97 00
Abonner på nyheter og produktinfo fra Servi

Hold deg oppdatert på ditt interessefelt. Meld deg på vår e-postliste!

Copyright © 2022 Servi Group. Alle rettigheter forbeholdes