Servi Green Technology

I dag må du kunne møte markedsbehovene med grønn teknologi og kundetilpassede løsninger, bidra til at kundene kan oppgradere sine systemer og holde miljøavtrykk og strømforbruk på lavest mulig nivå.

Vi ser alltid etter hva vi kan gjøre for å møte kundens behov og forbedre kundens produkt. Ved hjelp av godt samspill og interaksjon mellom våre ulike fagdisipliner, har vi den siste tiden satt fokus på energibesparende systemer og forbedring av miljøavtrykket. Vi kaller dette vår  ”grønne teknologi”.

Vesentlige energi- og kostnadsbesparelser
Vi har spisskompetanse på ulike områder, og bruker denne til å utvikle produkter blant annet innen grønn teknologi. Green Technology-konseptet ble spesielt utviklet for å optimalisere energiforbruket på hydraulikkaggregat. 

Servi Green HPU er et system som reduserer den tilførte energien til elektromotorer i hydrauliske systemer. Ofte bruker et vanlig system 30% når det går på tomgang. Med grønn teknologi kan vi redusere energiforbruket fra 30 til 2,5 %. Det er en enorm besparelse av strøm, og man får en helt annen belastning på systemet.

Verden går mer mot elektriske systemer, og med dette utviklet vi Servi Hybrid Drive, et fullstendig lukket system med kun elektrisk tilkobling, men som beholder hydraulikkens egenskaper som store krefter og demping. Når vi stopper en hybrid går vi ned til 0 i tilført energi. Dette har en vesentlig effekt på energiregnskapet. Med dette kan vi tilby et kostnadseffektivt system som enkelt kan integreres i kundens eget system.

Servi Smart Monitoring er et eksempel på en avansert enhet som sørger for grundig og kontinuerlig overvåking av helsetilstanden til oljen i et hydraulisk anlegg. Den effektiviserer drift, gir forutsigbarhet og sparer kostnader og miljø. Data fra de avanserte sensorene kjøres gjennom et program som presenterer resultatet som en enkel KPI- bruker vil kunne forholde seg til. Med Servi Cloud gjør vi målrettet utbedring i systemer og ivaretar vedlikehold. Vi har et stort team med dyktige servicefolk som har de nødvendige sertifikater og erfaring med grønn teknologi.

24/7 Service - T +47 64 97 97 00
Servi AS

Org. nr: 936370446
Rasmus Solbergs vei 1
Postboks 3230
N-1402 Ski
T +47 64 97 97 97
E-post: post@servi.no

Servi Ulsteinvik AS

Org. nr: 979185901
Brendehaugen 24
N-6065 Ulsteinvik

Ulsteinvik T +47 70 31 85 50
Ålesund T +47 96 91 96 01
E-post: ulsteinvik@servi.no

Servi Hydraulik AB

Lilla bommen 6
411 04 Gothenburg
Sweden

T +47 70 31 85 50
E-post: post@servi.no

Copyright © 2019 Servi Group. Alle rettigheter forbeholders