Service and Maintainance

Servi personvernerklæring for nettsiden www.servi.no

 1.       Innledning.

Servi gjør sitt ytterste for å beskytte personopplysningene dine. Denne erklæringen forklarer hvordan Servi samler inn og bruker personopplysninger til bruk på vår nettside. For å kunne tilby våre tjenester slik som kundeportal lagrer vi informasjon på vår server. Vi gjør dette med størst mulige hensyn til å beskytte dine opplysninger.

 2.       Hvilken informasjon samler vi inn?

 1. Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

 3.       Dette er typiske opplysninger vi registrerer om deg.

Informasjon du gir oss. 

Du kan, indirekte eller direkte, gi oss informasjon om deg selv på mange måter, slik som når du gjennomfører et kjøp på servi.no, eller via direkte kontakt, bruker vår kundeportal eller andre av Servi sine tjenester der du oppgir personopplysninger. Dette kan være:

 • Personlig informasjon og kontaktinformasjon - navn, e-postadresse, telefonnummer, firmanavn, leveringsadresse(r) som knyttetes opp mot deres kundenummer.
 • Betalingsinformasjon – Faktura adresse som er knyttet opp mot deres firma. Vi lagrer ingen kredittkort opplysninger på vår server.

 Informasjon vi samler inn om deg. 

Når du bruker våre tjenester (som når du logger inn på vår kundeportal), kan vi samle inn følgende informasjon:

 • Personlig informasjon og kontaktinformasjon - navn, e-postadresse, telefonnummer, firmanavn, ditt / deres kundenummer hos Servi,
 • Informasjon om varer/tjenester - detaljer om varene du kjøper på vår kundeportal.
 • Historisk informasjon - Din kjøpshistorikk i vår kundeportal
 • Informasjon om samhandling mellom deg og Servi - hvordan du bruker tjenestene våre, inkludert nettsiders svartid, nedlastingsfeil, inn- og utgangsmåte, samt leveringsbekreftelser når vi kontakter deg.
 • Informasjon om enheten - f. eks. IP-adresse, språkinnstillinger, nettleserinnstillinger, tidssone, operativsystem, plattform og skjermoppløsning.
 • Geografisk informasjon - din geografiske posisjon.

 Informasjonen du gir oss er vanligvis påkrevd for å inngå et avtalefestet forhold med oss. Resten av informasjonen vi samler inn er vanligvis nødvendig til andre formål, som forklares nedenfor.

 Hva gjør vi med informasjonen?

 1. Opplysningene brukes til å tilby, utføre og forbedre Servi sine tjenester. Servi behandler personopplysninger til følgende formål, basert på følgende juridiske grunnlag:

Formål

Juridisk grunnlag (“Hvorfor er det nødvendig å samle inn informasjonen”)

Automatisk avgjørelse

(J/N)

For å bekrefte din identitet og bekrefte dine personopplysninger og kontaktinformasjon

Oppfylle våre avtalefestede forpliktelser overfor deg og deres firma

J

For å administrere ditt forholdet til deg som kunde, f. eks. for å oppfylle våre forpliktelser mot deg som følge av eventuelle avtalemessige forhold mellom deg og oss, og for å gi deg informasjon, produkter og tjenester du ber oss om. .

Oppfylle våre avtalefestede forpliktelser overfor deg

J

For å forsikre at innhold presenteres mest mulig effektivt for deg og enheten du bruker.

Oppfylle våre avtalefestede forpliktelser overfor deg

J

For å forhindre misbruk av Servi tjenester som del av vårt arbeid for å holde tjenestene våre trygge og sikre

Oppfylle våre avtalefestede forpliktelser overfor deg i overensstemmelse med gjeldende lover

J

For å gjennomføre risikoanalyser, forhindre bedrageri og risikohåndtering

Overholde gjeldende lover og sikre våre egne legitime interesser

J

 

Servi kan også bruke dine opplysninger for å sende deg periodiske nyhetsbrev og annen kommersiell informasjon på vegne av Servi og andre avdelinger innen Servi Group. Du kan alltid trekke tilbake ditt samtykke for disse formål ved kontakte oss, eller slette din konto i vår kundeportal.

 Hvem deler vi dine opplysninger med?

 1. Vi kan overføre eller dele informasjon om deg til utvalgte tredjeparter, som listes nedenfor. Vi tar alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske hensyn for å sikre at informasjon om deg behandles sikkert og beskyttes i tilstrekkelig grad når den overføres eller deles med slike utvalgte tredjeparter.

Leverandører og underleverandører.

Servi kan overføre informasjon om deg til leverandører og underleverandører for å utføre våre avtalefestede forpliktelser overfor deg, og til andre formål som beskrevet i denne personvernerklæringen.
Myndigheter. Servi kan oppgi nødvendig informasjon til myndigheter slik som politiet, skattemyndigheter eller andre myndigheter dersom vi er pålagt dette ved lov eller om du har samtykket til det. Et eksempel på lovpålagt deling av opplysninger er for å motvirke hvitvasking og terrorfinansiering.  

Avhendelse. I følgende situasjoner kan dele personopplysninger med en tredjepart:

 • Dersom Servi selger eller kjøper virksomheter eller eiendeler, kan personopplysninger deles med den potensielle kjøperen eller selgeren av slik virksomhet eller eiendeler.
 • Dersom Servi eller en vesentlig del av Servis eiendeler blir kjøpt av en tredjepart, kan personopplysninger om Servis kunder utleveres og deles.

Hva gjør vi IKKE med personopplysningene dine? 
Vi kommer ikke til å selge dine personopplysninger til tredjepart.

Hvor og hvor lenge lagrer vi personopplysningene?

Vi lagrer alle personopplysninger på egen server i Norge.

Vi gjør alltid vårt ytterste for å behandle personopplysninger innenfor EU/EEA. Opplysninger kan imidlertid i visse tilfeller bli overført til, og behandlet i, et sted utenfor EU/EEA hos en underleverandør. Ettersom Servi er forpliktet til å alltid beskytte dine opplysninger, vil Servi ta alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske hensyn for å sikre at informasjon om deg behandles sikkert og beskyttes i tilstrekkelig grad sammenlignet med, og i tråd med, sikkerhetsnivået som gjelder innenfor EU/EEA. 

Vi lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle våre avtalefestede forpliktelser overfor deg, og som det er påkrevd i henhold til lovfestede lagringstider.

 7.       Dine rettigheter.

Personvernregelverket gir deg en rekke rettigheter knyttet til dine personopplysninger.

Rett til tilgang. 

Du kan be om en utskrift av opplysningene du vil se, og verifisere de opplysningene vi har om deg. Det koster ingenting å få en slik utskrift.

Rett til endring. 
Du har rett til å korrigere feilaktige eller ufullstendige opplysninger om deg selv.

Rett til sletting (“retten til å bli glemt”). 
Du har rett til å be om at dine personopplysninger slettes dersom opplysningene ikke lenger er nødvendige til det formålet de ble samlet inn for. Derimot kan det finnes juridiske forpliktelser for Servi som firma, som hindrer oss fra å umiddelbart slette deler av dine opplysninger. Disse forpliktelsene stammer fra regnskapsførings- og skatteregler, bank- og hvitvaskingslover, men også fra forbrukerkjøpsloven. Det vi gjør da er å sperre de opplysningene vi er nødt til å lagre, slik at de ikke kan brukes til noen andre formål enn til å oppfylle slike juridiske forpliktelser.  

Selv om denne personvernerklæring gir mye informasjon kan du be om mer inngående informasjon om hvordan vi behandler opplysninger. Dersom dine personopplysninger er feil, har du rett til å få den rettet. Du kan be om at vi begrenser brukes av dine opplysninger. Du har rett til såkalt dataportabilitet og be om at dine personopplysninger overføres til deg eller til en annen virksomhet i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. (Eks Excell)

Du kan motsette deg vår bruk av dine opplysninger. Du kan også motsette deg å være gjenstand for helt automatiserte individuelle avgjørelser av rettslig karakter. Hvis du mener at vi behandler dine personopplysninger uten rettslig grunnlag, kan du klage til Datatilsynet.

Personvernregelverket har omfattende bestemmelser om overnevnte og det kan gjelde unntak fra enkelte rettigheter. Dersom du ønsker å gjøre bruk av rettighetene, henvender du deg til personvernombud som vil besvare din henvendelse så snart som mulig – normalt innen 30 dager.

Info om cookies

Vi bruker cookies ( informasjonskapsler) for å forbedre din erfaring med oss. Vi bruker cookies på våre nettsider og i våre tjenester, for eksempel kundeportalen og våre kasse- og betalingsmetodeløsninger. Denne erklæringen om cookies forklarer hvordan vi bruker cookies og valgene dine angående bruken av dem.

Hva er cookies?
Cookies 
er små tekstfiler bestående av bokstaver og tall. Disse sendes fra Servi webservere og lagres på enheten som beskrevet nedenfor. Vi bruker flere typer cookies:

 • Session cookies er midlertidige cookies som utløper når du lukker nettleseren eller appen din
 • Vedvarende cookies er cookies som forblir til du sletter dem eller de utløper
 • Førsteparts-cookies er cookies angitt av nettstedet du besøker
 • Tredjeparts cookies er cookies som er angitt av et tredjeparts nettsted

 

Hvorfor bruker vi cookies?
Cookies som vi bruker, forbedrer vanligvis våre tjenester til deg. Noen av våre tjenester trenger faktisk cookies for å fungere, andre gjør bare våre tjenester enda mer smidige for deg. Generelt kategoriserer vi våre cookies og deres funksjon som følger:

 

 • Preferanse cookies tillater oss å lagre innstillinger, som for eksempel valgfritt språk eller om du vil forhånds definere dataene dine eller ikke. Uten disse typer cookies ville vi ikke kunne tilpasse våre tjenester i henhold til dine preferanser. Disse cookies er nødvendige, og er en viktig del av vår tjeneste med å gjøre din erfaring med oss så smidig som mulig.
 • Optimalisering cookies gir analytisk informasjon om din bruk av tjenestene våre. De tillater oss å kontinuerlig forbedre våre produkter og er som sådan også nødvendige. Våre produkter vil ikke fungere like smidig uten disse cookies.
 • Sikkerhetsrelaterte cookies holder våre tjenester og dine data trygge, for eksempel ved å hjelpe oss med å oppdage svindel og beskytte dataene dine. Siden dette er et viktig aspekt av våre tjenester, er disse cookies nødvendige.

 

Markedsføring cookies
Servi bruker informasjonskapsler til markedsføring for å tilpasse og forbedre din opplevelse med Servi på nettsiden vår, i e-postmarkedsføring og i tredjepartsannonser.

 

 • Analyser: Informasjonskapslene samler informasjon om hvordan besøkende bruker nettsiden vår, og gir oss innsikt i generelle brukermønstre, i stedet for å fokusere på individuelle brukere. Disse opplysningene hjelper oss med å forbedre opplevelsen på nettstedet.
 • Annonsering: Nettannonseringskapsler samler informasjon om dine aktiviteter og uttrykte interesser på nettsiden vår, slik at vi dermed kan vise mer relevant og målrettet annonsering i tredjepartskanaler (søkemotorer, sosiale medier og reklamenettverk).

 

Hvordan kan du kontrollere Servis bruk av cookies?
Din nettleser eller enhet vil vanligvis tilby innstillinger angående bruk og omfang av cookies. Vennligst se nettleserens eller enhetens referansedata for å lære hvordan du justerer innstillingene dine. Du kan for eksempel blokkere alle cookies, kun godta førstepart cookies, eller slette alle cookies når du avslutter nettleseren din.

Vær oppmerksom på at noen av tjenestene som vi tilbyr, ikke fungerer hvis du blokkerer eller sletter cookies.

This is the privacy policy sample page.
It was created automatically and do not substitute the one you need to create and provide to your store visitors.
Please, replace this text with the correct privacy policy by visiting the Customers > GDPR > Privacy Policy section in the backend.