Utført

Abonnementet har blitt bekreftet. Du har blitt lagt til vår liste og vil høre fra oss snart.

Feilet

Beklager, men den e-postadressen du oppga var ugyldig og må fikses før du kan abonnere på denne listen.

Kontakt
Se liste over kontaktpersoner

SERVI GROUP
Rasmus Solbergs vei 1
Postboks 3230
1402 Ski

Servi AS
T +47 64 97 97 97
post@servi.no

Servi Ulsteinvik AS
T +47 70 31 85 50
ulsteinvik@servi.no

Servi Hydraulik AB
T +46 (0)31 745 00 62
khg@servihydraulik.se
Produktnytt

Oljeanalyser og Tilstandskontroll

Komplett analysetilbud og smøreteknisk rådgivning
Benytt våre analysetjenester - vi sender deg koffert med oljeprøveutstyr
SERVI DynaSamp on-line prøvetaker sikrer riktige og representative prøver
Standard og kundetilpassede analyser med applikasjonsspesifikke terskelverdier

Servi tilbyr en rekke tjenester innenfor analyse av hydraulikk- og smøreoljesystemer. Hvilke avvik er akseptable, hvordan følges systemet opp og hvilke tiltak gjennomføres hvis avvik oppstår? Vi har kompetansen som skal til for å gi deg den beste rådgivning!


SERVI Oljelaboratorium

Servi kan tilby et komplett analysetilbud for tilstandskontroll og smøreteknisk rådgivning, inkludert elektronmikroskopi (SEM-EDS) der vi kan utføre materialundersøkelser.  Last ned: Servi Oljelaboratorium 
I tillegg har vi dyptgående kunnskaper om mikrobielle problemer i drivstoff, metallskjærevæsker og andre petroleumsprodukter. Vi har kompetanse på rådgivning, tolkning og vurdering av miljøvennlige oljer.

- Både standard og kundetilpassede analyser med applikasjonsspesifikke terskelverdier
- Vi ser på oljen som informasjonsbærer av tilstanden til applikasjonene
- Rådgivning omkring oljevedlikehold, miljøvennlige oljer og fastsetting av terskelverdier
- Tverrfaglig tolkningskompetanse av analyser samt identifisering av kritisk avvik
- Mikrobielle analyser på drivstoff, metallskjærevæsker og andre petroleumsprodukter
- Rapportene fra Servi oppsummerer alle funn på en enkel og lett forståelig måte 
- Vi kan kan gi veiledning og oppfølging i overgang til miljøvennlige smøreoljer

Last ned: Manual for oljeprøvetaking
Last ned: Oljeprøve-kit


SERVI DynaSamp prøvetakere

Vi benytter SERVI DynaSamp on-line prøvetaker, for å sikre riktige og representative prøver.  Last ned: SERVI DynaSamp prøvetaker

SERVI DynaSamp finnes i flere varianter tilpasset de fleste driftsforhold - leveres i ulke materialer og trykkområder. Vår prøvetaker forhindrer at viktig informasjon som skal danne grunnlag for å beslutte tiltak ved avvik, forsvinner i prøvepunktet.

SERVI DynaSamp er den eneste prøvemetoden som er typegodkjent av Lloyds Register for å ta representative og repeterbare prøver til klassifikasjonsformål. Dette er avgjørende for å kunne bruke resultatene til trendovervåkning. Kontakt oss for mer informasjon, samt bestilling av prøvetakere.


Online-overvåking
Servi kan også levere måleinstrumenter for online  fjernovervåking av oljekvalitet. Systemet kan settes opp med terskelverdier der alarm blir gitt når disse nås. Måleinstrumentene kan benyttes i kombinasjon med en mer grundig analyse som kan utføres i et laboratorium.  


Tolking av resultater
Servi vil for hvert enkelt oppdrag, utarbeide en rapport der alle resultater fra analysene blir klart og tydelig presentert. Vi vil også tolke de data som er registrert. Dersom resultatene ligger utenfor de parameterene som er satt for å sikre trygg drift, vil vi komme med forslag til tiltak som kan bedre maskineriets tilstand. Dersom man regelmessig sender inn prøver for analyse fra samme anlegg og prøvepunkt, vil vi utarbeide trendanalyser på bakgrunn av analytiske funn. Dette setter kunden i stand til å iverksette nødvendige vedlikeholdstiltak, som sikrer effektiv drift. Våre forslag til tiltak vil redusere risiko for uforutsett driftsstopp, og vil dermed redusere driftskostnader for våre kunder. Ta kontakt - det vil lønne seg!

Kontaktperson: 
Laboratorieleder Christer Moe Fjeld
Tlf 64 97 99 91 / 90 98 62 12
E-post: crf@servi.no

Adresse:
Servi AS
Rasmus Solbergs vei 1
Postboks 3230
1402 Ski

KLIKK FOR MER INFORMASJON


 

SERVI GROUP
Rasmus Solbergs vei 1
Postboks 3230
1400 Ski

T +47 64 97 97 97
F +47 64 97 98 99
post@servi.no

24/7 Service
T +47 64 97 97 00
Servi AS
BergenT +47 55 10 82 20
CCB-ÅgotnesT +47 934 56 607
KongsbergT +47 48 06 56 56
KristiansandT +47 38 10 22 90
RissaT +47 73 85 05 00
SkiT +47 64 97 97 97
TrondheimT +47 73 80 10 00
Servi Ulsteinvik AS
UlsteinvikT +47 70 31 85 50
ÅlesundT +47 96 91 96 01
 
Servi Hydraulik AB
GøteborgT +46 (0)31 745 00 62

Facebook LinkedIn Youtube

Abonnèr på nyhetsbrev